KYNNINGSRUD NORDIC CRANE AB
Kynningsrud Nordic Crane AB har sin huvudverksamhet i västra Sverige från Värmland ner till Skåne, men erbjuder kran- och transporttjänster i hela Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

VÄXEL: +46 (0)31 500 400
KRANBOKNING: +46 (0)31 751 04 10
HUVUDKONTOR GÖTEBORG:
Växel: +46 (0)31 500 400
Kranbokning: +46 (0)31 751 04 10
BOHUSLÄN:
Stenungsund +46 (0)303 37 15 15
Munkedal +46 (0)524 73 41 41
Uddevalla +46 (0)524 73 41 41
Lysekil +46 (0)524 73 41 41
HALLAND: 
Falkenberg +46 (0)346 73 56 00
Varberg +46 (0)346 73 56 00
Halmstad +46 (0)35 102 888

VÄRMLAND:
Karlstad +46 (0)54 771 85 00
SKARABORG:
Trollhättan +46 (0)520 47 94 20
PROJEKT:
+46 (0)31 751 04 54 / +46 31 751 04 40
TUNGGODS:
+46 706 33 01 60 / +46 (0)31 500 400
STORKRAN:
+46 31 751 04 40 / +46 (0)31 500 400

 • Alla
 • GÖTEBORG
 • HALLAND
 • KARLSTAD
 • MUNKEDAL/LYSE
 • STENUNGSUND
 • TROLLHÄTTAN
KYNNINGSRUD NORDIC CRANE AS
Kynningsrud Nordic Crane AS är ledande inom kranar, mobilkranar och transporttjänster i östra Norge. Huvudkontoret ligger i Berger utanför Oslo och bolaget har sin verksamhet i en region med ett allsidigt och aktivt näringsliv.
Kranbokning: (+47) 815 11 511
Bokning transport (+47) 69 36 36 36
 • Alla
 • Administrasjon
 • Mobilkran
 • Prosjekt
 • Transport
KYNNINGSRUD SPESIALTRANSPORT AS
Växel: +(47) 22 07 03 00
KYNNINGSRUD KRAN AS