HÅLLBARHET - MILJÖ
”Den som får vara med om att utveckla och modernisera samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad”.

MEDARBETARNA

Personalen är vår viktigaste resurs. Varje enskild medarbetare på Kynningsrud Nordic Crane ska känna sig betydelsefull och trivas med sina arbetsuppgifter, som utförs i en inkluderande arbetsmiljö. Ett väl synligt och tydligt ledarskap med avseende på HMS, i kombination med motiverande medarbetare, är en förutsättning för att man ska kunna skapa en säker och trevlig arbetsplats.

MILJÖ OCH KLIMAT

Kynningsrud Nordic Crane är i dubbel bemärkelse gröna – vi är medvetna om att vi är en del av samhället och därmed satsar vi hårt på en grön framtid. När vi investerar tänker vi grönt och nya maskiner uppfyller miljökraven på marknaden, och stödjer därmed vår HMS-strategi. Vi bidrar till minskad klimatpåverkan bland annat genom att vi till exempel under 2018 och 2019 har investerat i:

  • Mobila tornkranar som kan gå på EL
  • Mobilkranar som kan köra på HVO 100
  • Mobilkranar som har miljögodkänd hydraulolja som är godkänd på svenska SP-listan
  • Kranbilar med el-aggregat för inomhuskörning.
  • Lastbilar har senaste miljöklassning

Vårt fokus ligger på en miljövänlig maskinpark och att minska vårt koldioxidavtryck. Klimathotet är vår tids största samhällsutmaning och ett bra resursutnyttjande av kranar och andra fordon är avgörande för en fortsatt miljövänlig tillväxt.

ENGAGEMANG I SAMHÄLLET

Vi i Kynningsrudgruppen satsar mycket på att vara delaktiga i det lokala samhället, och vill genom att stödja både sport- och kulturengagemang vara deltagande i att förbättra invånarnas vardag och livskvalitet. Men vi vill även hjälpa och skänka pengar till de som behöver det mer än vi. Vi har under många år skänkt pengar till barn i u-länder. År 2017 och 2018 skänktes sammanlagt en miljon kronor till uppbyggnad av en barn-by för föräldralösa barn i Kenya. Projektet är ett samarbete med NSP Aid (North-South Partnership Aid).

Glädjen är att vara till nytta!