Kynningsrud Nordic Crane AB

Huvudnummer
Tel: +46 (0)31 500 400
Kranbokning
Tel: +46 (0)31 751 0410
Postadress
Box 8918, 402 73 Göteborg
VD / Morten Heli-Hansen
Tel: +46 (0)31 751 04 01
Marknad/Projekt / Clas Ericsson
Tel. +46 (0)31 751 04 54

Kynningsrud Nordic Crane AS

Växel
Tel: +47 815 11 511
Vakttelefon
Tel: +47 815 11 511
VD / Eirik Kynningsrud
Tel: +47 90 98 25 61