Kynningsrud Nordic Crane AB växer så det knakar. Det krävs mer plats för att optimera arbetsvardagen för de som sitter på kontoret, men även för de som är ute med sina kranar. På huvudkontoret på Deltavägen i Göteborg är vi i full gång med förnyelse och modernisering av våra lokaler.

 Med hjälp av Kynningsrud Bygg, bygger vi om och bygger ut, vilket vi gör av flera anledningar. För det första vill vi modernisera våra kontorslokaler. Alla kontoren kommer nu att placeras på samma våning för att öka effektiviseringen. Medarbetarna kommer enklare kunna dra mer nytta av varandra, och närheten kommer att öppna upp för ett tätare samarbete.

-Och ett nära samarbete är något vi ska lägga mycket fokus på framöver, så klart mellan våra medarbetare, men vi investerar även för att kunna fortsätta att ha ett bra samarbete med våra kunder och samarbetspartners, säger VD Morten Heli-Hansen.

Större och bättre verkstad

För det andra, ska vi även bygga en större, modernare och mer effektiv verkstad med bättre belysning och det byggs helt nya omklädningsrum. Förutom det kommer smörjgropen förlängas på båda hållen vilket gör det möjligt för två fordon att vara där samtidigt.

Alla tillsammans

Vi har anställt många nya medarbetare den senaste tiden och i och med det behöver vi mer plats. För att öka trivseln på jobbet ytterligare bygger vi också ett gemensamt lunchrum med plats för alla som jobbar i Kynningsrud Nordic Crane i Göteborg.

 – Arbetet flyter på som planerat, flitens lampa lyser och det byggs för fullt. Vi ser verkligen fram emot inflyttning och invigningen som vi beräknar hålla i början av sommaren, avslutar Morten Heli-Hansen.